Kontaktuj nás

Mobilné číslo+421 2/2091 0235
Náš tím podpory je k dispozícii na adrese:
→ pondelok až piatok od 6:00 do 19:00 (GMT)
→ sobota a nedeľa od 7:00 do 16:00 (GMT)
Kontaktujte náš tím podpory na adrese:
Ak máte otázky týkajúce sa integrácie, kontaktujte
Závodská cesta 3911/49, Žilina, SLOVAKIA