Fondy – autoryzacja internetowa

Autoryzacja przez Internet jest usługą akceptowania płatności online w imieniu sprzedawcy korzystając z kart bankowych oraz bankowości online. Zazwyczaj, autoryzacja internetowa zakłada akceptację kart Visa, Mastercard.

Uczestnikami procesu są: bank autoryzacyjny, bank emisyjny, karta lub posiadacz rachunku, system płatności oraz usługodawca.

Bank autoryzacyjny to bank zapewniający rozliczenie między bankiem wydającym kartę a handlowcem internetowym w systemie płatności. Konto sprzedawcy internetowego może być otwarte w banku autoryzacyjnym lub jakimkolwiek innym banku w kraju. W tym samym czasie, bank autoryzacyjny gwarantuje transfer funduszy na bieżące konto handlowca lub dostawcy usługi niezależnie od tego w jakim banku jest to konto.

Internetowe konto handlowe

Bank emisyjny jest bankiem, który wydał kartę płatnika i otworzył konto karty. W przypadku otrzymania pozytywnej odpowiedzi na zakup od banku autoryzacyjnego, bank emisyjny gwarantuje pobranie środków z konta karty i przelanie ich do systemu płatności aby spłacić bank autoryzacyjny.

Dostawca usług to usługa internetowa, która łączy stronę handlowca internetowego z bankiem autoryzacyjnym. Na przykład, platforma płatności FONDY jest dostawcą usług, które zapewniają integrację ponad 2500 handlowców internetowych z 25 bankami w Europie. Główne funkcje dostawcy usług:

  • uproszczenie interakcji handlowca internetowego z bankiem autoryzacyjnym przez własne API
  • możliwość brandingu stron płatności zgodnie z wyglądem strony
  • zapewnienie bezpieczeństwa płatnościom z technologią 3D Secure, systemem przeciw oszustwom oraz standardom PCI DSS.
  • Agregacja gotówki pochodzącej z różnych metod płatności i przelanie ich wszystkich na jedno konto sprzedawcy
  • Zapewnienie interakcji z różnymi bankami autoryzacyjnymi pod jedną umową
  • Dostarczenie szczegółowych raportów odpowiadających wykonanym płatnościom
  • Ułatwienie konwersji płatności poprzez przekierowanie do innych banków autoryzacyjnych w przypadku odrzucenia lub niedostępności jednego z nich
  • Wygodny panel sterowania sprzedawcy z szczegółową analityką

Podłącz się do systemu płatności online FONDY i dowiedz się więcej!