Platební brána Drupal: Drupal Commerce & Ubercart

Fondy’s payment gateway plugin lets you accept online payments from customers on websites created with Drupal Ubercart and Drupal Commerce. Drupal is suitable for blogs, forums, news sites, etc. Drupal CMS is written with PHP.
Download for CommerceDownload for UberCart
When you download and open the Fondy plugin package, select the version of Drupal Ubercart or Commerce that corresponds with the version of your site.

Installing the plugin for Drupal Ubercart

01
Download the module from Drupal marketplace or from Fondy’s repository here on GitHub
02
Unzip the plugin files, then copy and paste the corresponding version of the Ubercart files to the following directory:  \sites\all\modules\ubercart\payment
03
Log in to Drupal and open the Administrator panel. Select Modules | Payment. Select Fondy and click Save.
04
In the Drupal Ubercart Admin panel, select Configuration | Payment settings | Payment methods and activate Fondy.
05
Scroll down to the Fondy settings, enter the Merchant ID, Secret Key, and back url (thank you URL)  http://{your_site}/fondy/back_url
06
Save the settings.

Installing the plugin for Drupal Commerce

01
Download the module from Drupal marketplace or from Fondy’s repository here on GitHub
02
Unzip the plugin files to this directory:  {your_site}/admin/modules/install
03
Log in to Drupal and open the Administrator panel. Select COMMERCE (PAYMENT) FONDY. Click Save.
04
Configure the Fondy payment gateway using the Merchant ID and Secret key from your Fondy merchant account.

Platby prostřednictvím Fondy

Kde byste se chtěli zaregistrovat?

Platební brána Fondy
Vytvořit účet
Vytvořte si nyní bezplatný nezávazný účet a uvidíte, jak to funguje
nový produkt
Fondy Flow
Registrovat
Fondy Flow nabízí účty ve více měnách s vlastním IBAN, takže můžete od svých zákazníků okamžitě přijímat platby. Chcete-li se dozvědět více, zaregistrujte se kliknutím na tlačítko Registrovat.
Support